Dálnice D8 stavba 0807/I Trmice – Knínice, Most přes tratě ČD v Trmicích

Mostní objekt má dvě samostatné, „zrcadlem“ oddělené konstrukce, každou pro jeden dopravní směr. Levý most má 30 polí a délku  1073,9 m,  pravý má  polí 29 a jeho délka činí 1067,5 m. Rozpětí polí je od 31 do 39,5 m. Půdorysně je trasa dálnice v místě mostu vedena postupně v levostranném oblouku o poloměru R=900 m, pak v přechodnici, dále přes inflexní bod  opět v přechodnici k pravostrannému oblouku o poloměru R=1000 m. Šířka mostu je, z důvodů dopravních,  proměnná. Konstrukce mostu je navržena jako plnostěnná ocelová dvoutrámová, spřažená se ŽB deskou mostovky. Trámy jsou svařované profily, nesymetrického tvaru I, o konstantní výšce stěn 2500 mm. Ocelová konstrukce mostu je z patinující oceli (Atmofix).

TOP CON SERVIS s.r.o. je autorem části projektu nosné konstrukce mostu, kterou zpracoval pro Pragoprojekt a.s.