Dolany, most přes Berounku

Mostní objekt ev. č. 180-010 z 30. let 20. století umožňuje převedení silniční dopravy na silnici II/180 přes řeku Berounku a přilehlé inundační území. Vzhledem k nevyhovujícímu stavebnímu stavu mostu (klasifikační stupeň V – špatný) bylo rozhodnuto o jeho rekonstrukci. Při ní byl zohledněn i požadavek na rozšíření vozovky na mostě ev. č. 180-010 a provedení veřejného chodníku.

Rekonstrukce mostu byla navržena v následujícím rozsahu: úplné snesení a náhrada vybavení mostu, demolice mostovky a její náhrada novou, umožňující úpravu šířkového uspořádání na mostě, výstavba nových úložných prahů na podpěrách, sanace ponechaných ŽB částí mostu (opěry, pilíř, oblouky a stěnové stojky). Rozšíření mostu vyvolalo i nutnost rozšíření koruny násypu vpravo pomocí opěrné gabionové zdi, vlevo pomocí dosypání násypu s využitím vyztužených zemin.