I/38 Obchvat Církvice

Most přes železniční trať a silnici I/38 v km 1,086 (SO 221)

Most SO 221 převádí přeložku silnice III/003321 přes přeložku účelové komunikace, železniční trať Retz (ÖBB) – Kolín, přeložku silnice I/38 a množství produktovodů a IS. Nosná konstrukce je spojitá o 4 polích s rozpětími 22,00+29,70+36,00+28,70 m v ose silnice. NK se skládá ze čtyř hlavních svařovaných ocelových nosníků se spřaženou železobetonovou deskou mostovky. Opěra O1 je monolitická, železobetonová, prosypávaná se šesti žebry, opěra O5 je navržena jako monolitická železobetonová. Vnitřní železobetonové monolitické podpěry jsou tvořeny obdélníkovým základem, dříkem oválného průřezu a stativem s proměnou výškou. Vložení pole nad tratí bylo provedeno jeřábem s již vybetonovanou špřaženou deskou.

Most přes polní cestu, potok Klejnárka a RBC Vrabcov v km 2,385 (SO 202)

Most SO 202 převádí přeložku silnice I/38 přes potok Klejnárka, RBC Vrabcov a dvě polní cesty, resp. jejich přeložky. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá, půdorysně zakřivená, monolitická z předpjatého betonu o čtyřech polích s rozpětími 26, 4 + 33,0 + 33,0 +26,4 m. Tvar NK půdorysně kopíruje půdorysné vedení komunikace v přechodnici a přímé. Šířka NK je konstantní 14,25 m, konstrukční výška NK je také po délce konstantní 1,400 m. OP1 a OP5 jsou monolitické železobetonové. Vnitřní pilíře tvoří dvojice samostatných sloupů konstantního průřezu tvaru pravidelného osmiúhelníku vetknutého do čtvercového základu hlubině založeného.