Lávka do AFI paláce v Pardubicích

Z důvodu výstavby nového obchodního centra „Palác Pardubice“ byla stará lávka přes Palackého třídu částečně snesena. Původní záměr investora byl tuto lávku následně prodloužit a zaústit do tohoto obchodního komplexu, ale její stavebně-technický stav a v neposlední řadě i vzhled znamenaly její snesení a nahrazení novou. Nová lávka je spojitý nosník o třech polích. Konstrukčně se jedná o  spřaženou konstrukci se dvěma hlavními nosníky komůrkového průřezu s konstantní výškou 392mm a betonovou desku mostovky s pochozím izolačním nátěrem. Spodní stavbu tvoří subtilní pilíře o ocelových čtverhranných trubek vyplněné samozhutnitelným betonem.