Lávka HOL-KA v Praze

Lávka propojuje městské části Holešovice a Karlín a je vedena přes ostrov Štvanice, na kterém je umístěna boční rampa. Lávka slouží pro převedení sloučené stezky pro pěší a cyklisty s volnou šířkou mezi madly zábradlí 4,0 m (resp. 3,0m v místě rampy). Celková délka konstrukce činí cca 300 m a je rozdělena do šestice polí přibližně shodného rozpětí a působí jako spojitý nosník.  Krajní holešovické pole lávky je navrženo jako zdvižné pro posun konstrukce nad hladinu vody v případě povodní. V příčném řezu je lávka navržena jako parapetní nosníku tvar „U“ se zábradlím výšky 1,1m šířky 0,5m v místě madla. Nosnou konstrukci tvoří dvojice parapetních nosníků podélně dělených na prefabrikované segmenty z vysokohodnotného betonu s rozptýlenou výztuží (UHPFRC). Lávka, včetně jejího napojení, je navržena jako plně bezbariérová ve smyslu navržených spádů, které splňují minimální hodnotu 8,33 % Autorem návrhu lávky je Ing.arch. Petr Tej a Ing.arch. Marek Blank (AI PRAHA s.r.o.).  TOP CON SERVIS s.r.o. zpracoval RDS této stavby.