Lávka přes Berounku v Dobřichovicích

Lávka pro pěší a cyklisty, celkové délky 184 m, šířky 3,0 m. Ocelová spojitá plnostěnná trámová konstrukce o 2 polích s rozpětími 88 + 92 m, s dolní spřaženou ŽB mostovkou. NK je zavěšena prostřednictvím 4 dvojic lanových závěsů na ocelovém pylonu.