Lávka přes nám. Osvoboditelů (Praha Radotín)

Nová lávka pro pěší a cyklisty překračuje Radotínský potok, silnici II/115 (Karlická ulice) a jihozápadní část soukromého parkoviště v bezprostřední blízkosti nové opěrné zdi trati SŽ. Lávka spojuje nové centrum městské části s novým podchodem pod železniční tratí a umožní mimoúrovňové křížení pěších a cyklistů se silnici II/115 a Radotínským potokem. Přístup na lávku je umožněn pro chodce i z chodníku ulice Karlická pomocí schodiště.

Nosná konstrukce lávky je spojitá spřažená ocelobetonová o 8 polích o rozpětí 12,50+15,70+17,70+12,50+9,50+13,50 + 12,16 + 8,55 m. Délka přemostění je 103,62 m. Mezilehlé podpěry lávky jsou ocelové pilíře (P1-P7), které mají tvar písmene Y.