Lávka přes řeku Lužnici – lokalita Harachovka

Trvalá lávka pro pěší o 1 mostním otvoru, železobetonový oblouk proměnného průřezu vetknutý základy do skalních hornin, s horní mostovkou, podepřenou příčnými stěnami a navazujícími vyvýšenými kamennými opěrami s délkou přemostění 46,8 m. Účelem sanace lávky z r.1941 bylo zlepšení stavebního stavu lávky, prodloužení její životnosti, zesílení staticky nevyhovujících částí nosné konstrukce, provedení funkčního hydroizolačního systému a uvedení jejího zábradlí do normového stavu.