Lávka pro pěší přes železniční trať ve Stráži nad Nisou

Náhrada dožilé lávka pro pěší o 1 mostním otvoru nad drážním zářezem v obci Stráž nad Nisou. Samostatná nosná konstrukce nové lávky      je tvořena dvojicí ocelových plnostěnných hlavních nosníků s horní mostovkou. Hlavní nosníky jsou svařovaní I profily proměnné výšky stojiny směrem dolů. Nosníky jsou v horní části propojeny příčníky a na horních pasech a jednom podélníku jsou na nich uloženy odporově svařované rošty, které tvoří pochozí plochu lávky. Déla přemostění je 24,41 m, rozpětí lávky je 25,8 m. Šířka lávky je 2,5 m.

Nová lávka bude vložena do otvoru koncem tohoto roku.