Lávka ve Zruči nad Sázavou

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Sázavu. Nosná konstrukce o 1 poli s rozpětím 59 m s dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku, s příčníky se spřaženou ŽB deskou. Lávka má délku 68 m, šířku 4,4 m.