Lávky na železničním mostě přes Vltavu v Praze pod Vyšehradem

Lávky pro chodce na mostě přes Vltavu v Praze pod Vyšehradem jsou připevněny k nosné konstrukci dvoukolejného železničního mostu, která v roce 1901 nahradila starou jednokolejnou. Konstrukce železničního mostu (Správa železnic s.o.) i lávek (TSK) jsou za hranicí předpokládané životnosti a navíc byla v minulosti zanedbána jejich údržba. V prosinci 2017 byl havarijní stav lávek již tak pokročilý, že musely být uzavřeny a spojení Smíchova s Výtoní pro chodce a cyklisty nahradil přívoz.
Lávky jsou vyloženy na obou stranách železničního mostu vně příhradových dvoustěnných hlavních nosníků se zakřiveným (obloukovým) horním pásem. Kovové konzoly lávek jsou umístěny vždy v místě svislice hlavního nosníku železničního mostu. Nýtované příhradové konzoly mají zakřivený dolní pás – elipsa a vynášejí podélné kovové nosníky, na kterých je namontována dřevěná podlaha z mostin. Lávky jsou doplněny oboustranným zábradlím – vnější strana s dekorativním zábradlím, na vnitřní straně je tvořeno rámy s pletivem. Pod pochozí plochou vede na konzolách lávek množství inženýrských sítí, mimo jiné i středotlaký plynovod umístěný na obou stranách.
Jednotlivé větve plynovodu lze vyloučit z provozu pouze mimo topnou sezónu, proto se mohlo začít s opravou jedné z lávek až na jaře 2018. Druhá z lávek byla opravena mimo topnou sezónu v následujícím roce. Pod lávky byly pomocí lodě namontovány pracovní plošiny. Z nich byla stará kovová konstrukce otryskána a poté bylo určeno, které prvky jednotlivých konzol budou nahrazeny úplně či částečně novými. Jelikož se jedná o technickou kulturní památku, byly vyměňované repliky prvků k ostatním částem opětovně nýtovány. Opraveno bylo také vnější zábradlí a přístupová schodiště na Výtoni, vyměněna byla dřevěná podlaha a vnitřní zábradlí. Životnost nového nátěru kovových konstrukcí lávek v rezedovém odstínu bude pravděpodobně delší než existence nosných konstrukcí železničního mostu, které mají být dle plánu Správy železnic v blízké budoucnosti nahrazeny tříkolejným mostem.