Lhotecká cyklostezka

Jedná se o část cyklostezky mezi Sadskou a Pískovou Lhotou, která svedla provoz pěších a cyklistů z frekventované silnice II/611 mezi Sadskou a Poděbrady. Těleso cyklostezky je vedeno převážně po polních a lesních pozemcích. Součástí cyklostezky jsou 4 mostní objekty přes železniční trat,  potok Šemberu, Výrovku a Káču. Všechny tyto lávky mají shodný konstrukční systém – ocelovou konstrukci tvořenou vnějšími nosníky z trubek spojené ocelovými příčníky se spřaženou železobetonovou mostovkou. Pro přemostění železniční trati je zde osazena spojitá konstrukce o 9 polích s rozpětími 10,0 m + 3 x 12,0 m + 14,0 m + 3 x 12,0 m + 10,0 m v podélném sklonu maximálně 7,5 %, délka přemostění je 105,0 m. Potok Šemberu překračuje spojitá konstrukce o třech polích s rozpětími 10,5 m + 15,0 m + 10,5 m v podélném sklonu maximálně 7,5%, délka přemostění je 35,0 m. Potok Výrovka překlenuje rámová konstrukce o jednom poli s rozpětím 23,1 m. Potok Káča pak konstrukce o jednom poli s rozpětím 12,6 m.