Most přes Berounku v Dobřichovicích

Náhrada původního provizorního mostu za most nový. Nosná konstrukce navržena jako spojitý trám o 3 polích (36,5+74,0+36,5 m) ztužený obloukem ve středním poli. Mostovka dolní, příčníková, spřažená v příčném směru se ŽB deskou. Montáž oblouku postupným vysouváním ze břehu na montážní dráhu. Přemístění OK na upravenou spodní stavbu do konečné polohy mobilními jeřáby.