Most přes přehradu Hracholusky

Technicky náročná rekonstrukce téměř 120 let starého železničního mostu přes přehradu Hracholusky na řece Mži. Rekonstrukce obsahovala sanaci krajních kamenných kleneb, spodní kamenné stavby s 42 m vysokými pilíři, a především ve výměně nevyhovujících tří ocelových nosných konstrukcí za nové. Každá nová ocelová konstrukce má příhradové bezvislicové hlavní nosníky se zvětšující se výškou směrem do středu rozpětí a prvkovou mostovku. Konstrukce jsou řada prostých polí s rozpětím 57 m, celková délka mostu je 208,4 m. Vzhledem k nepřístupnému terénu a hlubokému údolí přehrady byla zhotovitelem mostu zvolena zcela atypická výměna nosných konstrukcí, kdy nová a stará konstrukce byly k sobě vzájemně spojeny a svou polohu si vyměnily otočením kolem své podélné osy. Jednalo se o první použití takového postupu montáže v České republice. Chybějící spojení obou břehů pro pěší bylo vyřešeno připojením lávky pro chodce k dolním pásům hlavních nosníků, tím lávka kopíruje zakřivení těchto pásů a svým tvarem působí velmi nevšedně.