Most v km 3,485 trati Kutná Hora – Zruč nad Sázavou

Železniční most v km 3,485 trati Kutná Hora hl. n. – Žďár nad Sázavou převádí jednokolejnou neelektrifikovanou trať přes místní komunikaci (ulice Pobřežní a Žižkova brána) a říčku Vrchlici v intravilánu města Kutná Hora.

Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva prosté příhradové nýtované křivopásové nosníky svislicové soustavy s dolní prvkovou mostovkou. Geometrie hlavních nosníků je identická, v konstrukci jsou osazeny nesymetricky – otočené o 180° a posunuty o jednu délku kratší krajní příhrady, tak vzniká šikmé uložení hlavních nosníků. Rozpětí NK je 40,0 m, délka hlavních nosníků 40,4 m, výška nosníku je proměnná od 2,96 m do 5,07 m uprostřed rozpětí. Osová vzdálenost hl. nosníků je 4,9 m. Průřezy horního pásu jsou tvořeny nýtovaným profilem tvaru písmene T, Ppůřezy dolního pásu pak nýtovaným profilem tvaru obráceného písmene T. Svislice a diagonály jsou tvořeny ze čtveřice úhelníků pospojovaných a působících jako členěný prut. Příčníky umístěné v rastru 1x 2,6 m (1. kratší příhrada) a 11×3,4 m, jsou plnostěnné, nýtovaného profilu I, výšky 0,718 m. Podélníky jsou zapuštěné, plnostěnné, nýtovaného profilu I, výšky 0,52 m. Jsou průběžné po celé délce konstrukce, osově jsou vzdálené 1,80 m, jsou osazeny symetricky vůči ose nosné konstrukce mostu. Konstrukce se dále sestává z příčného ztužení podélníků, podélného horního ztužení podélníků, podélného dolního ztužení hlavních nosníků a svislého příčné ztužení hlavních nosníků tvořící příčné polorámy otevřeně uspořádané soustavy s dolní mostovku. Ložiska na začátku konstrukce jsou ocelová vahadlová pevná stolicová. Na konci konstrukce ocelová vahadlová pohyblivá válcová . Rok výstavby 1905.