alterní text

Most v km 3,715 trati Praha Smíchov – Hostivice

Osmipolový železniční most v km 3,715 v traťovém úseku Praha Smíchov – Hostivice, byl postaven v letech 1868-1872, do provozu byl uveden v roce 1872. Kromě oprav v roce 1911 (oprava klenbové konstrukce K04) a výměny ocelové konstrukce v poli č. 5 (původní ocelová příhradová konstrukce byla nahrazena ocelovou plnostěnnou trámovou konstrukcí bez mostovky) nebyl most v průběhu let opravován. Cílem projektu byla komplexní rekonstrukce mostu, která měla zajistit prodloužení jeho životnosti. Jedná se o památkově chráněný most, který je nemovitou kulturní památkou vedenou v registru nemovitých kulturních památek pod číslem 40287/1-1353. Rovněž je součástí souboru památkově chráněných věcí Buštěhradské dráhy (tzv. Pražský Semmering) pod číslem registru 102037.

První z hlubočepských viaduktů převádí železniční trať přes hluboké Prokopské údolí, ulice Hlubočepskou a Na Srpečku, Dalejský potok a jednokolejnou železniční trať Praha Smíchov – Rudná – Beroun. Délka přemostění činí 114,6 m, výška mostu je 26,35 m. Nosnou konstrukci v polích K01-K04 a K06-K08 tvoří půlkruhové klenby o poloměru cca 4,9 m, jejichž průčelní věnce jsou z pískovce a výplň mezi věnci tvoří pálené cihly. Konstrukci v poli č. 5 tvořila prostě uložená ocelová trámová nýtovaná konstrukce bez mostovky o rozpětí 20,0 m. Pilíře a opěry jsou ze žulového a vápencového zdiva, založení spodní stavby je plošné. Čelní zdivo je provedeno z vápence a je zakončeno pískovcovými římsami, na nichž jsou realizovány pískovcové zídky s mezilehlým ocelovým zábradlím.

Kamenné zdivo opěr, pilířů a čelních zdí bylo posíleno nízkotlakou cementovou injektáží, lícové plochy veškerého kamenného zdiva (včetně navazujících křídel) byly hloubkově přespárovány. Mezi sanované a nově doplněné kamenné zábradelní sloupky bylo osazeno nové ocelové zábradlí, které bylo navrženo jako replika původního, historického. Cihelné klenby byly zpevněny pomocí celoplošné chemické injektáže. Ocelová konstrukce v poli č. 5 byla snesena jeřábem a na její místo byla osazena nová konstrukce – plnostěnný ocelový most s horní zapuštěnou prvkovou mostovkou.