Oprava mostu v km 1,239 trati Ledečko – Kácov

Ve spolupráci s projektovou kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. jsme se podíleli na zpracování projektové dokumentace opravy železničního mostu v km 1,239 trati Ledečko – Kácov, který  se nachází v údolí řeky Sázavy mezi žst. Ledečko a Rataje nad Sázavou.  Trať je před mostem vedena v tunelu, z tunelu přechází přímo na most, za mostem je vedena na vysokém náspu a přechází přibližně na úroveň terénu.

Bezprostředním důvodem opravy bylo po provedeném přepočtu OK zjištění, že nosná konstrukce není přechodná pro požadovanou třídu zatížení při požadované rychlosti. Z důvodu nevyhovujícího stavu nosné konstrukce a výskytu statických poruch byla rychlost na mostě snížena na 20 km/h.  Nosná konstrukce mostu je ocelová příhradová s parabolickým horním pásem příhrady, nýtovaná s dolní prvkovou mostovkou a s kolejnicemi na plošně uložených mostnicích. Konstrukce je kolmá. Hlavní nosníky mají rozpětí 72 m. Osová vzdálenost hlavních nosníků je 4,650 m. Jedná se o mřížové nosníky.

Výměnou nevyhovujících prvků a opravou a zesílením nosné konstrukce byl odstraněn nevyhovující stav nosné konstrukce a zajištěna provozuschopnost mostu na dalších min. 15 let pro traťovou třídu zatížení C3/60. U příležitosti opravy byla provedena výměna mostnic a výměna dřevěných chodníků za kompozitní rošty.