Oprava mostu v km 1,508 na trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice

Železniční most přes Vltavu se skládá ze trámových komorových, uzavřených konstrukcí z předpjatého betonu (1.,5.-7.pole) a ocelové spojité, trámové konstrukce s obloukem (Langrův nosník), svařované, spoje prvkové nýtované, místy šroubové s dolní mostovkou o třech polích (2.-4.pole), uložených na železobetonových opěrách s šikmými křídly a betonových pilířích obložených kamenem. Rozpětí jednotlivých polí je 18+42+81+42+27+27+27 m.  Na ocelových NK v polích č. 2., 3. a 4. byly provedeny nutné opravy: osazení nových mostních závěrů, výměna přechodových desek, vyměněna mostnic, oprava trhlin a doplnění chybějících šroubů na ocelové konstrukcí mostu, repase revizní lávky, provedení obnovy PKO. Na ostatních předepnutých konstrukcích byl obnoven SVI a provedeny nové ŽB přechodové desky u pilíře I a IV.