Oprava mostu v km 29,319 trati Dobříš – Vrané nad Vltavou

Mostní objekt o pěti polích, K01 – plnostěnná OK s prvkovou mostovkou přes silnici , K02-K04 – ocelové příhradové nýtované NK s dolní prvkovou mostovkou přes vodní nádrž Vrané. Celková délka mostu 235,5 m.
Zesílení a oprava ocelových prvků mostu K02-K04, K01 nahrazena novou konstrukcí. Celková protikorozní ochrana, nové mostnice, revizní výklenky, zábradlí, podlahy. Realizace – 2020.