Protihluková stěna v ul. 5. května v Praze

Protihluková stěna je situována v Praze 4, vpravo (směr z centra) podél komunikace 5. května v úseku za mimoúrovňovým křížením s ulicí Vyskočilovou a estakádou Kačerov.  PHS má výšku 8,0 m, délku 680 m a je rozdělena do 3 částí. Vzhledem k umístění stěny v intravilánu města, byl kladen důraz na její estetické působení. Ocelové sloupky byly navrženy zakřivené a výplňové panely  jsou do výše 3,0 m nad povrchem základu navrženy z ŽB panelů s pohltivou vrstvou, zatímco na zbývající horní část bariéry od 3,0 do 8,0 m byl použit transparentní materiál PMMA s akusticky odrazným účinkem.

V místech, kde bariéra překračuje překážky (kanalizace, u podchodu pro pěší, topný kanál a kanalizační stoka) je její nosná konstrukce navržena jako ocelová příhrada z trubek s tvarově stejnými sloupky pro osazení protihlukových výplní. Bariéra tak působí z pohledu řidiče jednotným dojmem.