Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň – Žatec

Jedná se o náhradu ocelové příhradové nýtované konstrukce s mezilehlou mostovkou o rozpětí polí 2 x 58 m přes řeku Ohři v Žatci.
Nové OK budou v podélném směru tvořeny trámy vyztuženými příhradovou bezsvislicovou svařovanou konstrukcí se zakřiveným horním pásem příhrady. Mostovka je ortotropní tvořící žlab pro uložení štěrkového lože. Statická soustava – spojitý nosník o dvou polích s rozpětím 2 x 59,0 m. OK bude osazena na upravené úložné prahy opěr a nový středový pilíř na kalotová ložiska. Spodní stavba (opěry) bude zesílena a částečně přestavěny pro uložení nové OK, která má větší šířku, než stávající konstrukce. Stávající středový pilíř bude zbourán a nahrazen novým, hlubině založeným na velkoprůměrových pilotách.

Realizace: 09/2021 – 10/2022
Zhotovitel stavby: SMP CZ, a.s. a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Vizualizace: