Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská v Pardubicích

Silniční estakáda o dvaceti polích z prefabrikátů z předpjatého betonu převádí ulici Štrossovu a Kyjevskou přes Železniční trať Česká Třebová – Praha a silnici č. I/36 v husté městské zástavbě poblíž Pardubické nemocnice. Estakáda prochází náročnou rekonstrukcí, která kromě kompletní sanace zahrnuje i demolici a výstavbu nových polí v místech, kde bude s ohledem na připravovaný rozvoj této části Pardubic potřeba zajistit napojení na okolní komunikace. Součástí rekonstrukce je oprava uložení mostních polí. Proto byla všechna ponechaná pole postupně zvednuta téměř o metr a spuštěna na nová ložiska a opravené úložné prahy. Tři mostní pole v místě křížení se silnicí č. I/36 byla snesena a v místě probíhá výstavby nové konstrukce, která v budoucnu umožní vybudování okružní křižovatky se silnicí. Poslední tři pole u nemocnice byla rovněž snesena a na jejich místě bude vybudována širší konstrukce, která v budoucnu převede i odbočovací pruhy křižovatky s novými komunikacemi do nemocnice a bývalého areálu Tesly.

Foto ze stavby: