Rekonstrukce mostu Pavla Wonky v Pardubicích

Most o celkové délce 170 m překračuje třemi poli řeku Labe a její inundaci v centru Pardubic. Nosnou konstrukci tvoří spojitý nosník z předpjatého betonu o třech polích rozpětí 50 + 70 + 50 m s náběhy, s úhlem křížení 600. Světlá šířka mostu je 24 m, z toho 15 m vozovka, 2×1,60 m cyklistické stezky a 2 x2,90 m chodníky pro pěší. Podjezdná výška 5,0 m je dána umístěním troleje dopravního podniku. Nosná konstrukce mostu je z předpjatého betonu a tvoří ji 3 samostatné podélné pásy šířky 8,0 m provedené jako skříňový komorový nosník.  V r.206 proběhla komplexní sanace celého objektu za účelem zastavení degradace betonu.