Rekonstrukce mostu v km 15,288 trati Mladá Boleslav – Stará Paka

Most převádí dvě různé železniční tratě přes místní komunikaci – ulici Koněvovu v Čejeticích, části Mladé Boleslavi. Jsou zde nově osazeny dvě samostatné ocelové konstrukce. Mostovka je bez štěrkového lože s přímým upevněním koleje DFF300. Chodníky na mostě jsou vytvořeny z pochozích roštů, které jsou podporovány ocelovými konzolami přišroubovanými do krajních nosníků nosných konstrukcí. Konce ocelové konstrukce jsou opatřeny železobetonovými příčníky s ozubem, kterými je most uložen na prefabrikovaný úložný práh.