Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb

V roce 2014 proběhla rekonstrukce železničního mostu přes Ohři v km 160,319 na trati Chomutov – Cheb poblíž Stráže nad Ohří. Dvoukolejná trať je součástí transevropské dopravní sítě a je zde velký podíl nákladní dopravy. V koleji č. 1 byla nosná konstrukce přes řeku vyměněna v roce 1998, tato rekonstrukce se soustředila zejména na výměnu málo únosné nosné konstrukce v koleji č. 2 a na posílení základů. Odstraněním nevyhovujících parametrů mostu a zvýšením rychlosti na úroveň okolní tratě byl objekt uveden do stavu odpovídajícímu významu tratě. Z koleje č. 2 byla vyjmuta tři pole příhradové konstrukce z plávkové oceli s mostnicemi a nahrazena novou nosnou spojitou dvoutrámovou konstrukcí s horní ortotropní mostovkou, s průběžným kolejovým ložem. Ocelová konstrukce byla smontována do jednoho celku a podélně vysunuta nad řeku Ohři.