Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec – Černousy

Stará nosná konstrukce byla odstraněna, stávající opěry a křídla byly odbourány. Byly zřízeny nové monolitické železobetonové opěry s hlubinným založením na mikropilotách. Na opěry z každé strany navazují šikmá monolitická ŽB křídla.  Nová ocelová trámová nosná konstrukce o rozpětí 12,1 m s dolní příčníkovou ortotropní mostovkou a plnostěnnými hlavními nosníky byla uložena prostřednictvím ŽB koncových příčníků do ozubu v prefabrikovaných ŽB úložných prazích pomocí silničního jeřábu. Konstrukce je s průběžným kolejovým ložem. Hlavní nosníky jsou z prostorového důvodu skloněny.  Kolmá světlost otvoru byla zvětšena o 1,9 m ze 7,94 m na 9,84 m, šikmost byla snížena na 70°. Podjezdná výška byla zvětšena ze 4,1 m na min. 4,35 m. Zvětšení mostního otvoru přispělo k lepším rozhledovým poměrům a bezpečnějšímu průjezdu automobilů.