Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem – Most – projekt v realizaci

Most převádí dvoukolejnou elektrifikovanou železniční trať přes místní komunikaci, ulici Spojeneckou. V dnešním stavu se jedná o dvě samostatné nosné konstrukce pro každou kolej zvlášť, konstrukce jsou shodné, ocelové, trámové dvojčité se zapuštěnou mostovkou s nýtovými spoji.  Délka přemostění je 12,9 m, volná výška nad komunikací 3,74 m. Dvojčité nosníky s příčnými pražci jsou v současnosti na této trati zcela nevhodné a trvale nelze udržet požadovanou kvalitu jízdní dráhy. Nosné konstrukce i hlavy nýtů vykazují úbytek materiálu vlivem koroze a spodní prvky jsou poškozené nárazy silničních vozidel. Most je hodnocen nejhorším stavebně-technickým stavem (K3/S3).

Rekonstrukce mostu obnáší snesení nosných konstrukcí a odbourání obou opěr. V místě za obrubníky budou postaveny nové pilíře a opěry budou odsunuty tak, aby vznikly tři mostní otvory. V jednom krajním otvoru bude převeden chodník šířky 2 m (v místě stávajícího), v druhém krajním otvoru stejné šířky zůstane volný prostor pro případný budoucí chodník či cyklostezku. Nová nosná konstrukce tedy bude třípolová, železobetonová se zabetonovanými nosníky. Změna délky mostu a otevření prostoru bude znamenat i výrazné zlepšení rozhledových poměrů v křižovatce.

Časosběr stavby na YOUTUBE:

časosběr uprava do 18 5 2024 (youtube.com)