Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany – Světlá nad Sázavou

Železniční trať z Čerčan do Světlé nad Sázavou (tzv. Posázavský Pacifik) vede v celé délce podél řeky Sázavy. V intravilánu Vlastějovic si zkracuje cestu překlenutím jednoho říčního meandru řeky pomocí mostu (km 19,608), Vlastějovického tunelu (km 19,906 až 19,994) a dalšího mostu (km 20,054), který byl předmětem rekonstrukce.

Rekonstrukce mostu obnášela snesení původních nevyhovujících příhradových nosných konstrukcí, odbourání a úpravu částí spodní stavby a osazení nové ocelobetonové nosné konstrukce. Původní nosná konstrukce byla ocelová nýtovaná s dvěma příhradovými hlavními nosníky svislicové soustavy, s horní prvkovou mostovkou, šikmá, na opěrách podružná ložiska a ukončení kolmé. Nová konstrukce je spojitá dvoupolová ocelobetonová konstrukce se dvěma hlavními svařovanými nosníky, spřažená s betonovým žlabem kolejového lože na upravené spodní stavbě.