Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň – Žatec

Jde o ocelovou příhradovou spojitou konstrukci o dvou polích s pevným uložením na středním pilíři. Nové OK je v podélném směru tvořena trámy vyztuženými příhradovou bezsvislicovou svařovanou konstrukcí se zakřiveným horním pásem příhrady. Statická soustava – spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 2 x 59,0 m. Spodní stavba je tvarově upravena pro osazení této konstrukce. OK je osazena na upravené úložné prahy na kalotová ložiska. Spodní stavba – (obě opěry) je zesílena a částečně přestavěna. Střední pilíř byl odbourán a nově postaven. Zbylé kamenné zdivo opěr a křídel bylo posíleno cementovými injektážemi, které zajistí další trvanlivost kamenného zdiva spodní stavby. Na mostě je osazen nový železniční svršek, který je svařen do beztykové koleje.