Rekonstrukce mostu v km 21,452 Čerčany – Skochovice

Sedmipolový železniční most v km 21,452 traťového úseku Čerčany – Vrané nad Vltavou převádí neelektrifikovanou železniční trať přes hluboké, zalesněné údolí zvané Kocour, pole č.1 až č.3 resp. č.5 až č.7 překračují strmé údolní svahy, polem č.4 prochází místní komunikace, která spojuje Studené a Žampach a zároveň jím protéká Studený potok. Nosnou konstrukci tvoří 7 půlkruhových žulových kleneb o světlosti 12,0 m. Spodní stavba sestává ze dvou opěr a šesti pilířů, vesměs ze žulového řádkového zdiva. Celý most byl postaven ve směrovém oblouku o poloměru R=180,0 m, na který navazovala přechodnice, výškově most klesá směrem ke Skochovicím. Na čerčanském předpolí mostu je trať vedena v tunelu, na skochovickém v hlubokém skalním zářezu.