Rekonstrukce mostu v km 2,316 na trati Strakonice – Volary

Objekt se nachází v Jihočeském kraji v katastrálním území Radošovice u Strakonic. Most překlenuje Svaryšovský potok a nachází se v extravilánu u silnice III/430a cca 100 m od křižovatky se silnicí I/4. Jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať Strakonice – Volary patří mezi dráhy regionální. Most se nachází v ev. km 2,316. Nově je zde osazena ocelová trámová nosná konstrukce o rozpětí 16,0 m s dolní příčníkovou ortotropní mostovkou a plnostěnnými hlavními nosníky je s průběžným kolejovým ložem.  Na koncích nosné konstrukce jsou ŽB příčníky, jejichž prostřednictvím je konstrukce uložena do ozubů nových úložných prahů. Na mostní konstrukci je svršek tvaru 49 E1 na ocelových Y pražcích. Tloušťka kolejového lože je minimálně 300 mm pod pražcem.  Na konstrukci bude zřízena bezstyková kolej.