Rekonstrukce mostu v km 29,048 trati Nymburk – Mladá Boleslav

Železniční ocelový příhradový most přes Jizeru má 4 mostní otvory. Druhým polem protéká hlavní tok Jizery, zbývající 3 mostní konstrukce  překračují inundační území. Krajní pole jsou prostá o světlostech 30,56 m, střední jsou spojitá o  světlostech 38,36 m. Most je kolmý, ve vodorovné, v přímé mezi dvěma protioblouky v těsné blízkosti mostu.

Ocelová konstrukce v 1. a 4. poli –  shodné nýtované konstrukce z r. 1898 se zapuštěnou mostovkou. Hlavní nosníky jsou příhradové, složené soustavy, délka příhrad 3,175 m.

Ocelová konstrukce v 2. a 3. poli – spojitá nýtovaná konstrukce z r. 1870. Konstrukce mostu jsou ocelové, příhradové, nýtované, se zapuštěnou prvkovou mostovkou. Hlavní nosníky jsou spojité, složené soustavy, délka příhrad 4,0 m, vzdálenost hl. nosníků je 3,40 m.

Rekonstrukce mostu 1. a 4. pole spočívala v zesílení a výměně odrezlých a nevyhovujících prvků nosné konstrukce a nového železničního svršku.  Spojitá konstrukce 2. a 3. mostního pole byla odstraněna a nahrazena novou dvojicí, která byla vyzískána z koridorové tratě Stříbro – Planá u Mar. Lázní. Jedná se o konstrukce komorového nosníku stáří cca 30 let, které mají ještě značnou zbytkovou hodnotu.