Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň – Žatec

Most v km 35,579 převádí železniční trať přes řeku Střelu u obce Horní Hradiště. Původní ocelová konstrukce byla postavena v roce 1872. Hlavní nosnou konstrukci tvořily dva prosté příhradové nýtované přímopásové nosníky svislicové uzavřeně uspořádané soustavy s dolní prvkovou mostovkou. Nová nosná konstrukce je celosvařovaná ocelová příhradová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou. Příhradový křivopásý bezsvislicový nosník o výšce ve středu rozpětí h=5,50 m má vedeny diagonály pod úhlem cca 60,0°. Dolní a horní pás hlavního nosníku je tvořen uzavřeným svařovaným průřezem. Vzdálenost hlavních nosníků je 6,16m. Ze statického hlediska se jedná o 1 prosté pole s rozpětím 41,17 m. Mostovku představuje ocelový žlab kolejového lože – ortotropní konstrukce s příčníky a s podélnými výztuhami. Kamenná spodní stavba byla zesílena mikropilotami a cementovou injektáží.