Rekonstrukce mostu v km 38,628 trati Liberec – Harrachov

Most se nachází v rozsáhlém chráněném území – Krkonošském národním parku a CHKO Jizerské hory. V r.2015 proběhla stavba rekonstrukce Harrachovského tunelu. Její součástí byla i rekonstrukce tohoto mostu, který přímo navazuje na portál tunelu. V rámci jeho rekonstrukce bylo provedeno zesílení těch ocelových prvků, které buď z důvodu únosnosti, nebo korozního oslabení nevyhovovaly požadované přechodnosti pro zatěžovací třídu A. V souladu se zvýšením rychlosti v dotčeném úseku na 55 km/h a osazení koleje na mostě v oblouku do beztykové koleje, byla provedena rekonstrukce mostovky příhradového pole. Spojité podélníky vč. ztužení byly nově navrženy s úložnou lištou pro centrické uložení mostnic. Celá ocelová konstrukce byla opatřena novým protikorozním nátěrem pro obnovu. Sanace spodní stavby byla provedena pouze na úložných prazích a v místech osazení OK.