Rekonstrukce mostu v km 9,531 trati Čerčany – Skochovice

Jde o most o dvou polích přemosťující řeku Sázavu e městě Týnec nad Sázavou. v r.2013 byla původní příhradová nýtovaná konstrukce s prvkovou mostovkou nahrazena novou ocelovou spojitou příhradovou bezsvislicovou konstrukcí o dvou polích s  dolní plechovou ortotropní mostovkou, tvořící žlab  kolejového lože. Konstrukce je uložena na sanované spodní stavbě se zesíleným podzákladím mikropilotami a novém pilíři v řece. Rozpětí polí je 2 x 53,40 m, celková délka přemostění 104,14 m. Konstrukce byla smontována do jednoho celku ve stanici žst. Týnec n.S. a následně příčně a podélně vysunuta nad řeku do místa uložení.