Rekonstrukce barokního mostu Sazená

Kamenný barokní klenbový silniční most o 4 polích umožňuje převedení silniční dopravy na silnici III/24032 v obci Sazená přes Červený (Bakovský) potok. Překračuje koryto potoka a jeho přilehlé inundační území. Jedná se o barokní stavbu, některé prameny datují její vznik až do 16. století. Most je nemovitou kulturní památkou vedenou v registru nemovitých kulturních památek pod číslem 15578/2-562, je chráněný zákonem č. 20/87Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, § 14 „ Obnova kulturních památek“.

Náplní stavby byla komplexní rekonstrukce mostu – odstranění torkretové omítky, přezdění a doplnění parapetních zídek včetně opravy podstavců pod kamenné sochy a doplnění chybějících podstavců, zesílení nosné konstrukce a spodní stavby pomocí injektáží, zesílení nosné konstrukce prostřednictvím nerezových kleštin, hydroizolace nosné konstrukce, nové odvodnění mostu, nové zásypové vrstvy a vozovka, nové mostní příslušenství.