Silniční okruh kolem Prahy, stavba 514

Dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro zadání stavby a výkon autorského dozoru 12ti mostních objektů včetně všech mostů na mimoúrovňové křižovatce Strakonická nové části SOKP mezi Lahovicemi a Slivencem.