Štětí, most přes Labe

Most přes Labe ve Štětí je sdružený most pro silniční i železniční dopravu. Nosná konstrukce má 6 polí, z toho 5 polí tvoří spojitý nosník komorového průřezu z předpjatého betonu a 1 krajní pole je prostý nosník tvořený dvojicí nízkých trámů rovněž z předpjatého betonu. Rozpětí polí je 45,9+3×71,5+45,9+16,5 m, celková délka mostu je 347,0 m.

Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu mostu, nízké zatížitelnosti společně se šířkovým uspořádáním neumožňující vedení těžké silniční dopravy a dalším nevyhovujícím prostorovým poměrům pro vedení silniční dopravy a provoz pěších byla navržena a následně provedena rekonstrukce mostu.

Rekonstrukce mostu spočívala v úpravě šířkového uspořádání na mostě a výměně vybavení a příslušenství mostu. Pro výměnu ložisek musela být celá nosná konstrukce zvednuta a spuštěna zpět na nová ložiska. Betonové části nosné konstrukce i spodní stavby byly sanovány.

Vložené pole nadjezdu bylo sneseno a vybudována jeho nová nosná konstrukce.