Rekonstrukce mostu v km 232,992 trati Chomutov – Cheb

Původní stav – dvojkolejný železniční most o třech otvorech na širé elektrifikované trati. Pod každou kolejí samostatná, trámová, ocelová, spojitá konstrukce s rozpětím 3×26,3 m. Hlavní nosníky plnostěnné nýtované, mostovka zapuštěná, prvková s mostnicemi.
Nový most – dvojkolejná ocelová konstrukce s hlavními nosníky o jednom poli s rozpětím 67,760 m. Hlavní nosníky jsou tvořeny trámem vyztuženým obloukem (Langerův trám). Most s průběžným kolejovým lože a bezstykovou kolejí. Nové opěry jsou založeny hlubině na mikropilotách (opěra O1) a kombinaci mikropilot se sloupy tryskové injektáže (opěra O2).