Vysočanská radiála v Praze

Vysočanská radiála je rychlostní komunikace a důležitá dopravní tepna v rámci dopravního systému Prahy, která umožňuje napojení tzv. Průmyslového polookruhu (ulici Kbelskou) na dálnicí D10.

Vypracovali jsme projekty (všechny stupně) všech mostních a inženýrských objektů stavby. Mezi nejvýznamnější z nich patří mosty v MÚK Kbelská, celkem 4 mostní objekty půdorysně i výškově velmi zakřivené s komplikovaným hlubinným založením v geologicky sesuvném území.