Vysočanská radiála v Praze

Vysočanská radiála je důležitá dopravní tepna, rychlostní komunikace v severovýchodní části Prahy, která od roku 2011 propojuje Kbelskou ulici, dálnic D0 a dálnic D10.

V rámci projekčních prací (všechny stupně dokumentace) jsme vypracovali projekty všech mostních a inženýrských objektů stavby. Mezi nejvýznamnější patří přemostění ulice Kbelské, na kterém se vyskytují 4 mostní objekty půdorysně i výškově velmi zakřivené s komplikovaným zakládáním v sesuvném území.