Železniční most přes ulici Ocelkovu v Praze

Most umožňuje mimoúrovňové křížení ulic Lipnická – Ocelkova s železničními tratěmi TÚ 0901 Praha – Turnov a TÚ 1192 Lysá nad Labem – Praha, které jsou v místě mostu vedeny v souběhu. Jedná se o trvalý železniční most o jednom poli s dolní mostovkou a kolejovým ložem. Šířka mostu je 15,77 m, volná šířka mezi zábradlími 15,27 m. Světlá šířka mostního otvoru 15,59 m, kolmo 15,50 m. Výška mostu nad přemosťovanou komunikací 6,56 m. Most převádí tři traťové koleje a kolejovou spojku přes místní komunikaci kategorie MS2a 9,0/Y/50. Pod mostem je dodržena podjezdná výška 4,50 m s rezervou 0,15 m. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonový rám o šikmém rozpětí 16,99 m (kolmo 16,89 m), tloušťka příčle rámu uprostřed rozpětí 0,85 m se směrem k opěrám plynulým náběhem zvyšuje na 1,27 m v místě vetknutí. Příčel rámu je vetknutá do železobetonových stěn tloušťky 1,0 m a výšky cca 4,8 m. Nosná konstrukce je podélnými těsněnými spárami rozdělena na tři dilatační celky, pod každou kolejí jeden. Konstrukce je šikmá s levou šikmostí 83,85°. Konstrukce mostu jsou založeny hlubině na velkoprůměrových pilotách svázaných monolitickými železobetonovými základovými pasy.