Hotel InterContinental, Praha

Zpracovali jsme zadávací dokumentaci sanace fasády hotelu a rekonstrukce podzemních garáží hotelu pro zahraničního investora.

Hotel InterContinental byl vystavěn v letech 1968–1974. Jeho nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet se zavěšenou fasádou. Ta je velmi členitá, a to jak v důsledku velmi nepravidelného půdorysu, tak i použitých materiálů. Vystupující fasádní panely, tzv. žiletky, jsou železobetonové prefabrikáty o rozměrech cca 3,0 x 0,8 x 0,15 m. Panely jsou na fasádě umístěny vertikálně, k nosné železobetonové konstrukci jsou fixovány svary. Kromě železobetonových žiletkových panelů je fasáda tvořena obkladovými keramickými tvarovkami, skleněným obvodovým pláštěm s okny a pohledovým monolitickým železobetonem (částečně s hladkým povrchem, částečně s vlysy).

Vzhledem ke špatnému stavu obvodového pláště se majitel InterContinentalu rozhodl o kompletní sanaci fasády hotelu, zejména jejích železobetonových částí. Sanace probíhala za plného, byť ztíženého, provozu hotelu.

K hotelu patří i podzemní garáže, jejichž železobetonová nosná konstrukce byla značně narušena. Součástí stavby byla proto i rekonstrukce garáží včetně přestavby vjezdové a výjezdové rampy.

Součástí zakázky byla supervize celé stavby, koordinaci prací, včetně podrobného harmonogramu prací, zpracovaného po jednotlivých dnech s uvážením vlivu stavby na provoz hotelu.