Nový železniční most pod Vyšehradem

Architektonická kancelář 2T engineering s.r.o. vyhrála architektonickou soutěž podoby nového přemostění Vltavy pod Vyšehradem, kdy stávající příhradový most pro 2 koleje bude nahrazen mostem novým. Projektová kancelář TOP CON SERVIS s.r.o. se významně na tomto návrhu podílela hlavně po mostařské stránce a kolejovém řešení na Výtoni.

Navrhli jsme jeden most pro tři koleje v ose stávajícího mostu. Neměli jsme pochybnosti ani o tom, že musí být obloukový, stejně jako téměř všechny mosty v centru Prahy. Oblouk je ideální konstrukce pro požadované rozpětí. Jde o jednoduchou subtilní osově symetrickou konstrukci mostu, která je ve vodě posazena pouze na stávající pilíře se samostatnými, nepropojenými oblouky stejného rozpětí, jež umožňují průhled mostem a nenarušují panorama Prahy. Nepropojené oblouky odlehčují konstrukci této velikosti, stejně jako subtilní táhla. Barevnost mostu je svěží, oblouky jsou v bílé metalíze, táhla a zábradlí stříbrná (nerez).  Jde o městský most se širokými promenádami po obou stranách, ze kterých se otevírají výhledy na obě strany mostu. Nové lávky na mostě propojují všechny dopravní směry mezi Výtoní a Smíchovem s možností sklesání pod most na obou stranách řeky Vltavy. V oblasti Výtoně dojde ke změně vedení tratě za účelem vzniku zastávky, která usnadní přestup na tramvaje.

Otevřením kamenných kleneb pod mosty na Výtoni se zlepší prostupnost územím a dojde k propojení dosud odděleného území pod Vyšehradem se severnějším územím města s návazností na cesty pro pěší i cyklotrasy. Ke stejnému propojení dochází také na smíchovské straně. Prostory pod mostem budou využívány k volnočasovému setkávání obyvatel. V těsné blízkosti nových mostů vzniknou nová náměstí, nová místní centra, nové bulváry.