III/1014 Strančice, most ev. č. 1014-3 – most přes železniční trať

Most umožňuje mimoúrovňové převedení silniční dopravy na silnici III/1014 přes trať Správy železnic Benešov u Prahy – Praha hl. n. a přes vlečkovou kolej.

Stav před rekonstrukcí: Nosná konstrukce středního pole je tvořena devíti předpjatými komůrkovými nosníky (KA 61 skladebné šířky 1 m a výšky 1,1 m). Krajní pole jsou rovněž z nosníků KA 61, výšky 0,45 m.  Nosníky jsou uloženy na betonová stativa podepřenými pěti masivními sloupy průměru 700 mm, krajní pole jsou pak uložena na koncích na masivních přesypaných opěrách. Délka přemostění je 42,15 m. Most je šikmý.

Nový most – silniční most o třech polích s rozpětím 11 + 22,56 + 11 m (celková délka 57,15 m). Spojitá, spřažená ocelobetonová konstrukce, 5 ocelových svařovaných hlavních nosníků, ŽB deska mostovky. Založení mostu hlubinné.