Lávka Hracholusky

Na obou březích Hracholuské přehrady vedou dvě cyklotrasy: č.37 Železná – Plzeň a č.2214 Stříbro – Bezdružice. Jejich propojením došlo ke vzniku důležitému spojení, které zatraktivnilo celou turistickou oblast Pňovanska a Bezdružicka. Nová lávka pro cyklisty je přidružena k nosné konstrukci železničního mostu. Lávka má 5 polí (6,25+57,15+57,15+57,15+17,22 m), 1. a 5. pole - samostatné konstrukce tvořené dvojicí ocelových hlavních nosníků s proměnnou výškou, 2., 3. a 4. pole konzoly na železničním ocelovém mostě, kotvené k dolnímu pasu příhradové konstrukce. Mostovka - lisovanými rošty. Ocelové zábradlí s výplní z nerezové sítě, s madlem ve výšce 1,3 m.