Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati Louny – Libochovice

Most v km 11,314 na trati Louny – Libochovice převádí jednokolejnou neelektrifikovanou regionální trať přes inundační území řeky Ohře. Stávající most tvoří ocelová nosná konstrukce s dolní mostovkou a rozpětím 36,2 m. Nýtovaná trámová konstrukce je z roku 1902. Konstrukce je šikmo uložená, šikmost činí 71°. Závěrná zídka je kolmá. Opěry, křídla a úložné prahy jsou kamenné. Spodní stavba je založena plošně.

Most v km 11,559 na trati Louny – Libochovice pak převádí trať přes řeku Ohři a inundační území. Most je o třech polích, kdy střední pole je přes řeku Ohři a krajní pole přes inundační území, rozpětí polí je 36,2 m, 51,5 m, 36,2 m. Nýtované ocelové trámové konstrukce jsou také z roku 1902. Konstrukce jsou kolmo uložené. Opěry a pilíře jsou kamenné kromě základů opěr a pilířů, které se podle archívní dokumentace jeví jako betonové. Spodní stavba je založená plošně.

Všechny ocelové konstrukce jsou nevyhovující, ve špatném technickém stavu a jejich zesílení již není ekonomické zejména k rozsahu korozního oslabení a defektům, které se na OK vyskytují.

SO 101 Most v km 11,314
Spodní stavba
Stávající šikmé kamenné opěry budou odbourány. Nové železobetonové opěry budou postaveny na zesíleném podzákladí mikropilotami a tryskovou injektáží.
Nosná konstrukce
Stávající konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou ocelovou s příhradovými hlavními nosníky s příčníkovou mostovkou a se žlabem pro kolejové lože. Ze statického hlediska se jedná o prosté pole s rozpětím 36,8 m.

SO 102 Most v km 11,559
Spodní stavba
Stávající kolmé kamenné opěry budou odbourány. Nové železobetonové opěry budou postaveny na zesíleném podzákladí mikropilotami a tryskovou injektáží. U pilířů na březích řeky budou odbourány úložné prahy a nahrazeny novými železobetonovými. Podzákladí pilířů bude zesíleno mikropilotami a tryskovou injektáží.
Nosná konstrukce
Stávající konstrukce bude odstraněna a nahrazena novou ocelovou s příhradovými hlavními nosníky s příčníkovou mostovkou se žlabem pro kolejové lože. Ze statického hlediska se jedná o tři prostá pole s rozpětím (36,8 + 51,54 + 36,8) m.

Fotogalerie