Oprava mostu v km 56,688 Plzeň – Klatovy

Stará nosná konstrukce byla odstraněna. Stávající opěry byly ve vrchní části odbourány.  Na odbourané části byly osazeny nové železobetonové prefabrikované úložné prahy a křídla. Světlost otvoru (délka přemostění 9,9 m) byla zachována. Nová nosná konstrukce s rozpětím 11,6 m je s dolní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Hl. nosnou konstrukci tvoří uzavřené nosníky (truhlíky), mostovka je z tlustého plechu tl. 90 mm bez výztuh, nad opěrami jsou koncové ŽB příčníky spřažené s deskou mostovky. Nosná konstrukce je uložena prostřednictvím úložných ozubů do lože z plastbetonu.