Rekonstrukce mostu v km 28,432 trati Libuň – Turnov

Železniční  ocelový příhradový most přes  Jizeru má 5 mostních otvorů. Třetím a největším z nich protéká hlavní tok Jizery, druhým  tzv. Malá Jizera (náhon). Zbývající 3 mostní konstrukce  překračují inundační území. Rozpětí prostých polí NK činí 2×36,30+61,60+36,30+26,40 m. Konstrukce mostu jsou ocelové, příhradové, nýtované, s prvkovou mostovkou. Hlavní mostní pole č. III má mostovku dolní, s příhradovými příčníky a zapuštěnými plnostěnnými podélníky. Na ostatních 4 konstrukcích je mostovka zapuštěná, s podélníky nasazenými na horních pasech příčníků. Hlavní nosníky III. pole mají parabolicky zakřivený horní pás a výplňové pruty tvoří násobnou statickou soustavu. Ve střední oblasti jsou horní pasy III. pole mostu  opatřeny  vodorovným ztužidlem. Hlavní nosníky zbývajících konstrukcí jsou přímopasové a mají výplňové pruty uspořádány do složené příhradové soustavy. Všechny konstrukce jsou uloženy na ocelolitinových ložiskách. Zkorovované a oslabené prvky byly vyměněny. Mostovka byla na poli č.1,2,4,5 nahrazena novou z válcovaných profilů. Celá OK byla opatřena novým proti

korozním nátěrem.