Nové tlustodesky na železnici

Rekonstrukce mostu v km 3,286 trati Řetenice – Úpořiny

Oprava mostu v km 24,922 Janovice – Domažlice

Ocelová NK o rozpětí 11 m (km 3,286) resp. 10 m (km 24,922) s kolejovým ložem, hl. nosnou konstrukci tvoří uzavřené nosníky (truhlíky), mostovka je z tlustého plechu bez výztuh, nad opěrami jsou koncové ŽB příčníky spřažené s deskou mostovky, nová NK na nové (km 3,286) resp. upravené  (km 24,922) spodní stavbě.