Zvýšení traťové rychlosti v km 26,505 – 29,881 trati Beroun – Rakovník

Obsahem stavby bylo zvýšením traťové rychlosti na jednokolejné trati Beroun – Rakovník v úseku mezi stanicemi Roztoky u Křivoklátu – Městečko u Křivoklátu. Traťová rychlost v dotčeném úseku je nyní 70 km/h pro V100 resp. 75 km/h pro V130. Rekonstrukce železničního svršku v délce 3,376 km spočívala v nahrazení stávajících ojetých kolejnic S49 kolejnicemi novými tv.S49. Pražce byly vloženy nové betonové s pružným upevněním. Nedílnou součástí stavby byla rekonstrukce 7 mostů, 6 propustků a výstavba nové opěrné zdi podél nástupiště zastávky Křivoklát. Tento projekt jsme zpracovali ve sdružení s firmou PRODIN a.s..